Algemene voorwaarden

KLEINmaatwerk maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden van ICT~Office.

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van ICT~Office van toepassing.

Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Bekijk ze hier.